top of page

VR blog - tipy, novinky a zajímavosti z virtuální reality

Nové Apple Vision Pro

WeBoard pomáhá s integrací zaměstnanců díky VR

Aktualizováno: 22. 10. 2023


Agentura PBRDigital, která se deset let věnuje vývoji aplikací pro virtuální realitu a má v portfoliu klienty jako McDonald's, KFC či VIG, spustila aplikaci WeBoard - online onboardingovou platformu, která šetří čas společnostem i jejím zaměstnancům tím, že jim pomáhá dosahovat cílů s menším úsilím.


WeBoard využívá VR a AI technologie, a zaručuje tak rychlou a efektivní integraci zaměstnance do společnosti. Čím je onboarding kvalitnější, tím dříve je zaměstnanec pro společnost prospěšný a zároveň více angažovaný. Špatný onboarding pak má za následek nespokojené zaměstnance, kteří trpí vyšší mírou stresu, mají nižší pracovní výkon nebo ze zaměstnání předčasně odcházejí.


Řešení je vhodné jak pro malé a střední podniky, tak především pro korporátní klienty, kteří trpí vysokou fluktuací zaměstnanců, a tím pádem vynakládají na proces onboardingu vysoké personální náklady. WeBoard tyto náklady významně snižuje.


WeBoard není silnou zbraní jen na problém fluktuace, ale dává HR manažerům také velmi silný nástroj pro kontrolu a analýzu svého onboardingu.


Nastavení správného onboardingu není jednoduché. Časté jsou případy, kdy není tento proces ve společnosti vůbec integrován. WeBoard poskytuje svým klientům odborný servis v podobě analýzy stávajícího onboardingového procesu, na jejímž základě navrhne řešení, které v maximální možné míře naplní stanovené cíle. Tím však tento servis nekončí. Odborný servis je klientům poskytován po celou dobu používání aplikace WeBoard.


1 zobrazení0 komentářů

Comments


Nejnovější články o virtuální realitě

Nově přidaná 360° videa 

Nově přidané virtuální prohlídky