top of page


Hradec Králové
VR Památky a muzea
360-video.png

Schodiště Bono Publico bylo postaveno na místě bývalé Rybářské fortny v r. 1810, tedy v době, kdy Hradec Králové byl vojenskou pevností. Schodiště sloužilo jako spojovací komunikace mezi historickým jádrem města a prostorem před pěchotními a jezdeckými kasárnami. Vstup na schodiště z Komenského ulice je tvořen půlkruhově klenutým portálem v empírové bráně, která je členěna plochými pilastry, dvojitou římsou a nízkým obdélným štítem. Schodiště má 3 odpočívadla nad kterými jsou půlkulové kupole s okny, tímto přirozeným způsobem je schodiště osvětleno.

360° videa a virtuální prohlídky v okolí:

Hradec Králové

360° videa a virtuální prohlídky na mapě

bottom of page